Projekty

„Podwodny Świat Młodego Ceramika”

GENERATOR ZGŁOSZEŃ chęci uczestnictwa dziecka w Projekcie

UWAGA !!!! Termin 02.07.2019 ; 30.07.2019 został zamknięty z powodu BRAKU MIEJSC UWAGA !!!! Termin 03.07.2019 ; 31.07.2019 został zamknięty z powodu BRAKU MIEJSC

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu „Podwodny Świat Młodego Ceramika” – (do pobrania)

REGULAMIN do projektu „Podwodny Świat Młodego Ceramika” (do pobrania)

RODO – (do pobrania)