Aktualne Projekty

Obecnie oczekujemy na pozytywne rozstrzygnięcie złożonych przez Fundację wniosków do projektów, w których zgłosiliśmy swój udział.