Koszty Warsztatów

ZAJĘCIA DLA DZIECI:

 • Karnet za miesiąc 80 zł (deklaracja roczna)
 • Wejściówka jednorazowa 30 zł
 • Rodzic karnet – jako uczestnik zajęd 80 zł / mc
 • Rodzic towarzysz – 40 zł/mc Rodzic wejściówka jednorazowa
 • Rodzic wejściówka jednorazowa 30 zł
 • Rodzic towarzysz jednorazowo 15 zł

DOROŚLI:
(Czwartki dorośli i dzieci od 12 lat; Piątki tylko dorośli)

 • Karnet za miesiąc 100 zł (deklaracja roczna)
 • Wejściówka jednorazowa 35 zł
 • + Waga Prac – 20 zł/kg; *

(40 zł/kg USA;* 40 zł/kg RAKU;* 40 zł/kg WYSOKI WYPAŁ* )

RODZINNE:
(Zajęcia 2h jeden raz w miesiącu)

 • Wejściówka jednorazowa 25zł/os
 • + Waga Prac – 20 zł/kg; **

WARSZTATY WYJAZDOWE:

 • Cena uzależniona od wielkości grupy i techniki lepienia/malowania

* WAGA PRAC wypalonych dwukrotnie gotowych do odbioru

** WAGA PRAC ulepionych